Trách nhiệm xã hội

Cam kết của chúng tôi về trách nhiệm xã hội: Xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn

“ Đổi mới thúc đẩy tiến trình, nhưng trách nhiệm định hình tương lai. ”

Chúng tôi nhận ra sức mạnh biến đổi của sản xuất phụ gia. Tuy nhiên, với sức mạnh lớn là trách nhiệm lớn. Tại Metal3DP, chúng tôi cam kết đảm bảo rằng những tiến bộ của chúng tôi trong việc in 3D không chỉ cách mạng hóa các ngành công nghiệp mà còn đóng góp tích cực cho cộng đồng và môi trường toàn cầu của chúng tôi.

Đối với metal3dp, tính bền vững và trách nhiệm không chỉ là từ thông dụng; Họ là những trụ cột nền tảng hướng dẫn mọi quyết định của chúng tôi, từ phát triển sản phẩm đến sự tham gia của cộng đồng.

Cam kết của chúng tôi

Đối với metal3dp, trách nhiệm là một giá trị cốt lõi

Chiến lược trách nhiệm xã hội của Metal3DP tập trung vào việc tạo ra một tương lai bền vững cho sản xuất phụ gia. Chúng tôi mong muốn dân chủ hóa việc tiếp cận công nghệ in 3D, đảm bảo rằng các ngành công nghiệp trên toàn thế giới có thể được hưởng lợi từ tiềm năng của nó trong khi nhấn mạnh các thực tiễn thân thiện với môi trường.

Được nhúng trong đổi mới “ cho ngày mai ” Chiến lược kinh doanh, cam kết của Metal3DP đối với xã hội liên quan đến nghiên cứu và phát triển liên tục trong các phương pháp in 3D bền vững. Chúng tôi cũng ưu tiên giảm thiểu dấu chân môi trường của các sản phẩm và hoạt động toàn cầu. Nhóm của chúng tôi, đa dạng về suy nghĩ và chuyên môn, đóng một vai trò quan trọng trong việc giải quyết những thách thức toàn cầu này.

Lĩnh vực trách nhiệm của chúng tôi

Cùng chịu trách nhiệm

Cách tiếp cận của chúng tôi đối với trách nhiệm của công ty

Chiến lược trách nhiệm doanh nghiệp của chúng tôi bị ảnh hưởng bởi các bên liên quan của chúng tôi và tập trung vào các lĩnh vực quan trọng đối với doanh nghiệp và xã hội của chúng tôi. Các lĩnh vực chính bao gồm:

  • Nguồn cung cấp tài liệu có trách nhiệm: Đảm bảo bột kim loại và vật liệu của chúng tôi có nguồn gốc bền vững.
  • Phát triển sản phẩm thân thiện với môi trường: Ưu tiên các sản phẩm có tác động môi trường tối thiểu.
  • Lực lượng lao động đa dạng và toàn diện: Tôn vinh sự đa dạng và thúc đẩy một môi trường làm việc toàn diện.
  • Hỗ trợ cộng đồng địa phương: Tham gia vào các sáng kiến cộng đồng và các chương trình giáo dục.
  • Thực tiễn kinh doanh đạo đức: Duy trì các tiêu chuẩn toàn vẹn cao nhất trong tất cả các hoạt động của chúng tôi.
Vrgjdkyurkoh
Vì vậy, wow

Chăm sóc nhân viên

Định giá đội của chúng tôi

Thành công của Metal3DP được xây dựng dựa trên chuyên môn và cống hiến tập thể của nhóm chúng tôi. Chúng tôi đánh giá cao những quan điểm và kinh nghiệm đa dạng của nhân viên của chúng tôi và cam kết thúc đẩy một nền văn hóa nơi mọi người cảm thấy có giá trị, được tôn trọng và được trao quyền.

Hoạt động bền vững

Giảm tác động môi trường

Tại Metal3DP, chúng tôi hiểu rằng mọi quyết định chúng tôi đưa ra đều có hiệu ứng gợn lên môi trường. Chúng tôi cam kết thực hành làm giảm chất thải, chẳng hạn như tái chế bột kim loại dư thừa và sử dụng bao bì bền vững. Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo rằng các sản phẩm và hoạt động của chúng tôi để lại dấu chân carbon tối thiểu, làm cho thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn cho các thế hệ tương lai.

Đặt

Chuỗi cung ứng đạo đức

Thúc đẩy thực hành công bằng

Chúng tôi chỉ hợp tác với các nhà cung cấp tuân thủ các hoạt động lao động công bằng và ưu tiên hạnh phúc của nhân viên của họ. Bằng cách đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong chuỗi cung ứng của chúng tôi, chúng tôi nhằm mục đích tạo ra một tác động tích cực không chỉ trong ngành công nghiệp của chúng tôi mà trong cộng đồng toàn cầu.