IMC (bột hợp chất intermetallic)

Máy in 3D Bột nhôm

Bột TI22AL25NB

Bột TI22AL25NB là một loại bột hợp kim sáng tạo bao gồm titan (TI), nhôm (AL) và niobium (NB). Sự kết hợp độc đáo này cung cấp các tài sản đặc biệt làm cho nó rất được tìm kiếm trong các ngành công nghiệp khác nhau. Từ các lĩnh vực hàng không vũ trụ đến y tế và năng lượng, bột TI22AL25NB có khả năng xác định lại hiệu suất vật chất và mở ra các chân trời mới.

Đọc thêm "
Ti3Al Powder

Ti3Al Powder

Bột Ti3AL, còn được gọi là Bột aluminide titan, là một Hợp chất intermetallic Được làm từ titan và nhôm. Nó đã thu hút sự quan tâm đáng kể trong những năm gần đây do tính chất nhiệt độ cao đặc biệt và trọng lượng nhẹ so với các hợp kim titan khác.

Bột Ti3al có thể được sản xuất thông qua các phương pháp khác nhau bao gồm nguyên tử hóa khí, hợp kim cơ và hình cầu huyết tương nhiệt. Nó có sẵn ở các kích thước hạt khác nhau, hình thái và mức độ tinh khiết để phù hợp với các ứng dụng khác nhau. Các ứng dụng chính của bột Ti3al là trong các ngành công nghiệp hàng không vũ trụ, ô tô, y sinh và hóa học.

Đọc thêm "
Thiết bị nguyên tử khí

TI45AL8NB Bột

Bột Ti45AL8NB là một vật liệu cách mạng đã thu hút được sự chú ý đáng kể trong các ngành công nghiệp khác nhau do các đặc tính đặc biệt của nó. Bài viết này khám phá các thành phần, quy trình sản xuất, tính chất vật lý và cơ học, cũng như các ứng dụng của bột Ti45AL8NB.

Đọc thêm "

TI48AL2CR2NB

Bột TI48AL2CR2NB là một hợp kim đáng chú ý đã thu hút được sự chú ý đáng kể trong những năm gần đây do các đặc tính và ứng dụng đặc biệt của nó trong các ngành công nghiệp khác nhau. Bài viết này khám phá các thành phần, phương pháp tổng hợp, tính chất và các ứng dụng đa dạng của bột Ti48AL2CR2NB. Từ kỹ thuật hàng không vũ trụ đến những tiến bộ y sinh, hợp kim này có khả năng cách mạng hóa một số lĩnh vực. Hãy cùng đi sâu vào thế giới hấp dẫn của bột Ti48AL2CR2NB và phát hiện ra các khả năng phạm vi rộng của nó.

Đọc thêm "
Sản xuất bột kim loại

TiAl2 Powder

TIAL2 Bột là một Hợp chất intermetallic bao gồm titan, nhôm và một lượng nhỏ các yếu tố khác như vanadi hoặc crom. Nó có cấu trúc tinh thể L10 và thể hiện các tính chất như cường độ cao, mật độ thấp, khả năng chống ăn mòn tốt và khả năng chống oxy hóa tuyệt vời ở nhiệt độ cao.

Đọc thêm "
TIAL3 Bột

TIAL3 Bột

Bột TIAL3 là một hợp chất intermetallic bao gồm titan, nhôm và đôi khi một lượng nhỏ các yếu tố khác như crom hoặc niobium. Nó có cấu trúc tinh thể L12 và được sản xuất thông qua nguyên tử hóa khí thành các hạt bột hình cầu thường trong phạm vi 10-150 micron.

TIAL3 có các đặc tính duy nhất làm cho nó phù hợp cho các ứng dụng nhiệt độ cao trong môi trường tích cực. Nó kết hợp khả năng chống ăn mòn và cường độ cao của titan với mật độ thấp và khả năng nhiệt độ cao của nhôm. Vật liệu có điện trở oxy hóa tốt và cường độ ở nhiệt độ cao.

Đọc thêm "
Máy in 3D Bột nhôm

Bột TI22AL25NB

Bột TI22AL25NB là một loại bột hợp kim sáng tạo bao gồm titan (TI), nhôm (AL) và niobium (NB). Sự kết hợp độc đáo này cung cấp các tài sản đặc biệt làm cho nó rất được tìm kiếm trong các ngành công nghiệp khác nhau. Từ các lĩnh vực hàng không vũ trụ đến y tế và năng lượng, bột TI22AL25NB có khả năng xác định lại hiệu suất vật chất và mở ra các chân trời mới.

Đọc thêm "
Ti3Al Powder

Ti3Al Powder

Bột Ti3AL, còn được gọi là Bột aluminide titan, là một Hợp chất intermetallic Được làm từ titan và nhôm. Nó đã thu hút sự quan tâm đáng kể trong những năm gần đây do tính chất nhiệt độ cao đặc biệt và trọng lượng nhẹ so với các hợp kim titan khác.

Bột Ti3al có thể được sản xuất thông qua các phương pháp khác nhau bao gồm nguyên tử hóa khí, hợp kim cơ và hình cầu huyết tương nhiệt. Nó có sẵn ở các kích thước hạt khác nhau, hình thái và mức độ tinh khiết để phù hợp với các ứng dụng khác nhau. Các ứng dụng chính của bột Ti3al là trong các ngành công nghiệp hàng không vũ trụ, ô tô, y sinh và hóa học.

Đọc thêm "
Thiết bị nguyên tử khí

TI45AL8NB Bột

Bột Ti45AL8NB là một vật liệu cách mạng đã thu hút được sự chú ý đáng kể trong các ngành công nghiệp khác nhau do các đặc tính đặc biệt của nó. Bài viết này khám phá các thành phần, quy trình sản xuất, tính chất vật lý và cơ học, cũng như các ứng dụng của bột Ti45AL8NB.

Đọc thêm "

TI48AL2CR2NB

Bột TI48AL2CR2NB là một hợp kim đáng chú ý đã thu hút được sự chú ý đáng kể trong những năm gần đây do các đặc tính và ứng dụng đặc biệt của nó trong các ngành công nghiệp khác nhau. Bài viết này khám phá các thành phần, phương pháp tổng hợp, tính chất và các ứng dụng đa dạng của bột Ti48AL2CR2NB. Từ kỹ thuật hàng không vũ trụ đến những tiến bộ y sinh, hợp kim này có khả năng cách mạng hóa một số lĩnh vực. Hãy cùng đi sâu vào thế giới hấp dẫn của bột Ti48AL2CR2NB và phát hiện ra các khả năng phạm vi rộng của nó.

Đọc thêm "
Sản xuất bột kim loại

TiAl2 Powder

TIAL2 Bột là một Hợp chất intermetallic bao gồm titan, nhôm và một lượng nhỏ các yếu tố khác như vanadi hoặc crom. Nó có cấu trúc tinh thể L10 và thể hiện các tính chất như cường độ cao, mật độ thấp, khả năng chống ăn mòn tốt và khả năng chống oxy hóa tuyệt vời ở nhiệt độ cao.

Đọc thêm "
TIAL3 Bột

TIAL3 Bột

Bột TIAL3 là một hợp chất intermetallic bao gồm titan, nhôm và đôi khi một lượng nhỏ các yếu tố khác như crom hoặc niobium. Nó có cấu trúc tinh thể L12 và được sản xuất thông qua nguyên tử hóa khí thành các hạt bột hình cầu thường trong phạm vi 10-150 micron.

TIAL3 có các đặc tính duy nhất làm cho nó phù hợp cho các ứng dụng nhiệt độ cao trong môi trường tích cực. Nó kết hợp khả năng chống ăn mòn và cường độ cao của titan với mật độ thấp và khả năng nhiệt độ cao của nhôm. Vật liệu có điện trở oxy hóa tốt và cường độ ở nhiệt độ cao.

Đọc thêm "