ความรับผิดชอบต่อสังคม

Our Commitment to Social Responsibility: Building a Better Future

“Innovation drives progress, but responsibility shapes the future.”

We recognize the transformative power of additive manufacturing. Yet, with great power comes great responsibility. At Metal3DP, we are committed to ensuring that our advancements in 3D printing not only revolutionize industries but also contribute positively to our global community and environment.

For Metal3DP, sustainability and responsibility are not mere buzzwords; they are foundational pillars that guide our every decision, from product development to community engagement.

Our Commitment

For Metal3DP, Responsibility is a Core Value

Metal3DP’s social responsibility strategy is centered around creating a sustainable future for additive manufacturing. We aim to democratize access to 3D printing technology, ensuring that industries worldwide can benefit from its potential while emphasizing eco-friendly practices.

Embedded within our “Innovation for Tomorrow” business strategy, Metal3DP’s commitment to society involves continuous research and development in sustainable 3D printing methods. We also prioritize minimizing the environmental footprint of our products and global operations. Our team, diverse in thought and expertise, plays a crucial role in addressing these global challenges.

Our Responsibility Areas

Corporate Responsibility

Our Approach to Corporate Responsibility

กลยุทธ์ความรับผิดชอบขององค์กรของเราได้รับอิทธิพลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราและมุ่งเน้นไปที่พื้นที่ที่มีความสำคัญต่อธุรกิจและสังคมของเรา พื้นที่สำคัญรวมถึง:

  • การจัดหาวัสดุที่รับผิดชอบ: ทำให้มั่นใจได้ว่าผงโลหะและวัสดุของเรานั้นมีที่มาอย่างยั่งยืน
  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม: จัดลำดับความสำคัญของผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
  • พนักงานที่หลากหลายและครอบคลุม: เฉลิมฉลองความหลากหลายและส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ครอบคลุม
  • สนับสนุนชุมชนท้องถิ่น: มีส่วนร่วมในการริเริ่มชุมชนและโปรแกรมการศึกษา
  • การดำเนินธุรกิจด้านจริยธรรม: สนับสนุนมาตรฐานสูงสุดของความซื่อสัตย์ในการดำเนินงานทั้งหมดของเรา
vrgjdkyurkoh
ว้าววววววววววววววววววววววววววว

การดูแลพนักงาน

ให้ความสำคัญกับทีมของเรา

ความสำเร็จของ Metal3DP &#8217 สร้างขึ้นจากความเชี่ยวชาญร่วมกันและความทุ่มเทของทีมงานของเรา เราให้ความสำคัญกับมุมมองและประสบการณ์ที่หลากหลายของพนักงานของเราและมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมวัฒนธรรมที่ทุกคนรู้สึกว่ามีคุณค่าเคารพและมีอำนาจ

การดำเนินงานที่ยั่งยืน

ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ที่ Metal3DP เราเข้าใจว่าการตัดสินใจทุกครั้งที่เราทำมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เรามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติที่ลดของเสียเช่นรีไซเคิลผงโลหะส่วนเกินและใช้บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน เป้าหมายของเราคือเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์และการดำเนินงานของเราปล่อยให้รอยเท้าคาร์บอนน้อยที่สุดทำให้โลกเป็นสถานที่ที่ดีขึ้นสำหรับคนรุ่นต่อไปในอนาคต

การใส่

ห่วงโซ่อุปทานจริยธรรม

ส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นธรรม

เราร่วมมือกับซัพพลายเออร์ที่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติด้านแรงงานที่เป็นธรรมและจัดลำดับความสำคัญของความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ด้วยการสร้างความมั่นใจในความโปร่งใสและความเป็นธรรมในห่วงโซ่อุปทานของเราเรามุ่งมั่นที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกไม่เพียง แต่ในอุตสาหกรรมของเรา แต่ในชุมชนโลก