Bột hợp kim entropy cao

Bột niobium hình cầu

CoCrFeNi Powder

Bột Cocrfeni, còn được gọi là bột Cocrfenimn hoặc bột hợp kim entropy (HEA) cao, đề cập đến một vật liệu bao gồm các nguyên tố coban, crom, sắt và niken theo tỷ lệ gần như. Bột hợp kim mới này hiển thị các tính chất đặc biệt so với các hợp kim thông thường và đã thu được sự quan tâm đáng kể cho các ứng dụng khác nhau.

Đọc thêm "

Bột Feconicr

Bột Feconicr đề cập đến một hợp kim bao gồm sắt (Fe), coban (CO), niken (NI) và crom (CR). Sự kết hợp của các yếu tố này mang đến một loạt các đặc điểm mong muốn, làm cho nó trở thành một vật liệu lý tưởng cho các quy trình sản xuất phụ gia. Bột được tạo hạt mịn và được xây dựng cụ thể để cho phép sử dụng hiệu quả trong các máy in 3D, trong đó nó có thể được lắng đọng một cách chọn lọc từng lớp để tạo ra các cấu trúc phức tạp và phức tạp.

Đọc thêm "
Bột niobium hình cầu

Bột feconicral

Bột Feconicral là một loại bột hợp kim hiệu suất cao chứa sắt, coban, niken, crom và nhôm. Nó cung cấp sức mạnh tuyệt vời, độ cứng, khả năng chống mài mòn và chống ăn mòn ở nhiệt độ cao. Bột được tạo hạt mịn và được xây dựng cụ thể để cho phép sử dụng hiệu quả trong các máy in 3D, trong đó nó có thể được lắng đọng một cách chọn lọc từng lớp để tạo ra các cấu trúc phức tạp và phức tạp.

Đọc thêm "
Bột sản xuất phụ gia

Bột feconicrmn

Feconicrmn thuộc một lớp hợp kim nguyên tố đa nguyên tố được gọi là hợp kim entropy cao. Thành phần gần tương đương cung cấp entropy cấu hình cao dẫn đến sức mạnh, độ bền và độ ổn định tuyệt vời ở nhiệt độ cao.

Đọc thêm "
Bột kim loại molybdenum

Bột Feconicrmo

Bột Feconicrmo là một loại bột hợp kim phức tạp bao gồm sắt (Fe), coban (CO), niken (NI), crom (CR) và molypden (mo). Các yếu tố này hoạt động hiệp đồng để tạo ra một loại bột với các đặc điểm đáng chú ý phù hợp cho nhiều ứng dụng.

Đọc thêm "
Bột kim loại molybdenum

Bột Feconicrti

Bột feconicrti là một hợp kim bao gồm sắt (Fe), cobalt (CO), niken (Ni), crom (CR) và titan (TI). Nó thuộc nhóm hợp kim trung tâm cao (HEAS), là một loại vật liệu tương đối mới với các tính chất độc đáo. HEAS được đặc trưng bởi sức mạnh, độ cứng và khả năng chống mòn và chống ăn mòn. Bột feconicrti thường được sản xuất thông qua quá trình luyện kim bột, cho phép kiểm soát chính xác thành phần và kích thước hạt của nó.

Đọc thêm "
Bột niobium hình cầu

CoCrFeNi Powder

Bột Cocrfeni, còn được gọi là bột Cocrfenimn hoặc bột hợp kim entropy (HEA) cao, đề cập đến một vật liệu bao gồm các nguyên tố coban, crom, sắt và niken theo tỷ lệ gần như. Bột hợp kim mới này hiển thị các tính chất đặc biệt so với các hợp kim thông thường và đã thu được sự quan tâm đáng kể cho các ứng dụng khác nhau.

Đọc thêm "

Bột Feconicr

Bột Feconicr đề cập đến một hợp kim bao gồm sắt (Fe), coban (CO), niken (NI) và crom (CR). Sự kết hợp của các yếu tố này mang đến một loạt các đặc điểm mong muốn, làm cho nó trở thành một vật liệu lý tưởng cho các quy trình sản xuất phụ gia. Bột được tạo hạt mịn và được xây dựng cụ thể để cho phép sử dụng hiệu quả trong các máy in 3D, trong đó nó có thể được lắng đọng một cách chọn lọc từng lớp để tạo ra các cấu trúc phức tạp và phức tạp.

Đọc thêm "
Bột niobium hình cầu

Bột feconicral

Bột Feconicral là một loại bột hợp kim hiệu suất cao chứa sắt, coban, niken, crom và nhôm. Nó cung cấp sức mạnh tuyệt vời, độ cứng, khả năng chống mài mòn và chống ăn mòn ở nhiệt độ cao. Bột được tạo hạt mịn và được xây dựng cụ thể để cho phép sử dụng hiệu quả trong các máy in 3D, trong đó nó có thể được lắng đọng một cách chọn lọc từng lớp để tạo ra các cấu trúc phức tạp và phức tạp.

Đọc thêm "
Bột sản xuất phụ gia

Bột feconicrmn

Feconicrmn thuộc một lớp hợp kim nguyên tố đa nguyên tố được gọi là hợp kim entropy cao. Thành phần gần tương đương cung cấp entropy cấu hình cao dẫn đến sức mạnh, độ bền và độ ổn định tuyệt vời ở nhiệt độ cao.

Đọc thêm "
Bột kim loại molybdenum

Bột Feconicrmo

Bột Feconicrmo là một loại bột hợp kim phức tạp bao gồm sắt (Fe), coban (CO), niken (NI), crom (CR) và molypden (mo). Các yếu tố này hoạt động hiệp đồng để tạo ra một loại bột với các đặc điểm đáng chú ý phù hợp cho nhiều ứng dụng.

Đọc thêm "
Bột kim loại molybdenum

Bột Feconicrti

Bột feconicrti là một hợp kim bao gồm sắt (Fe), cobalt (CO), niken (Ni), crom (CR) và titan (TI). Nó thuộc nhóm hợp kim trung tâm cao (HEAS), là một loại vật liệu tương đối mới với các tính chất độc đáo. HEAS được đặc trưng bởi sức mạnh, độ cứng và khả năng chống mòn và chống ăn mòn. Bột feconicrti thường được sản xuất thông qua quá trình luyện kim bột, cho phép kiểm soát chính xác thành phần và kích thước hạt của nó.

Đọc thêm "