เทคโนโลยี SLM

การสร้างโลหะใหม่

ค้นพบศักยภาพของเทคโนโลยี SLM

ยินดีต้อนรับสู่ Realm of Precision Engineering: Metal3DP: เทคโนโลยีการคัดเลือกเลเซอร์ละลาย (SLM) ในฐานะผู้บุกเบิกในสาขานี้เราได้อุทิศตนเพื่อควบคุมพลังของ SLM เพื่อกำหนดความเป็นไปได้ของการผลิตส่วนประกอบโลหะ

Selective Laser Melting (SLM) เป็นเทคนิคการผลิตสารเติมแต่งขั้นสูงที่เปลี่ยนผงโลหะให้เป็นส่วนประกอบที่ซับซ้อนและใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ผ่านกระบวนการฟิวชั่นแบบเลเยอร์แบบเลเยอร์ที่แม่นยำ

หลักการและกระบวนการ

SLM ทำงานบนหลักการพื้นฐาน-ใช้เลเซอร์พลังงานสูงเพื่อคัดเลือกและหลอมรวมผงโลหะด้วยเลเยอร์ กระบวนการที่พิถีพิถันนี้ประสบความสำเร็จในการออกแบบที่ซับซ้อนและมีรายละเอียดสูงด้วยความแม่นยำเป็นประวัติการณ์

ข้อ จำกัด และข้อควรพิจารณา

ในขณะที่ SLM มีความแม่นยำเป็นพิเศษ แต่จำเป็นต้องมีข้อ จำกัด เช่นข้อ จำกัด ขนาดการสร้างและการพิจารณาผิว

ข้อดีของเทคโนโลยี SLM

ข้อดี 01

การปรับแต่งที่ซับซ้อน

SLM ให้อำนาจในการสร้างส่วนประกอบที่ซับซ้อนและปรับแต่งซึ่งครั้งหนึ่งเคยไม่สามารถบรรลุได้ด้วยวิธีการแบบดั้งเดิม

ข้อดี 02

วัสดุการเรียนรู้

SLM รองรับโลหะและโลหะผสมที่หลากหลายเพื่อให้สามารถจัดการคุณสมบัติของวัสดุได้

ข้อดี 03

ความแม่นยำสมบูรณ์แบบ

วิธีการแบบเลเยอร์โดยเลเยอร์ส่งผลให้ส่วนประกอบของความแม่นยำและคุณภาพพิเศษ

ข้อดี 04

การลดขยะ

การผลิตรูปร่างใกล้เน็ตของ Slm &#8217 ช่วยลดขยะของวัสดุโดยการตั้งค่านอกเหนือจากวิธีการลบแบบดั้งเดิม

ข้อดี 05

การเร่งความเร็ว

SLM เร่งรอบการสร้างต้นแบบทำให้การทำซ้ำอย่างรวดเร็วและการเพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบ

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี SLM

SLM Technology is a game-changer in additive manufacturing, opening doors to a multitude of industries seeking precision and complexity in metal components.

การบินและอวกาศ

การบินและอวกาศ

SLM reshapes aerospace with intricate engine components and lightweight structures, improving aircraft efficiency and performance.

69675828

ทางการแพทย์

From implants to surgical tools, SLM creates biocompatible, patient-specific medical solutions with unmatched precision.

การปะทะกัน

เกี่ยวกับยานยนต์

SLM’s ability to produce intricate and lightweight components transforms automotive design, enhancing fuel efficiency and overall performance.

etw8edKg0KE

mechanical

SLM is a cornerstone in producing complex parts for machinery, tooling, and advanced mechanical systems.