เทคโนโลยี EBM

Shaping Metal Evolution with Electron Beam Melting

Discovering the Potential of EBM Technology

Welcome to the forefront of metallurgical innovation: Metal3DP’s visionary Electron Beam Melting (EBM) Technology. As leaders in this field, we’re dedicated to harnessing the boundless capabilities of EBM to reshape the landscape of metal component fabrication.

Electron Beam Melting (EBM) leverages a high-energy electron beam to selectively melt and fuse metal powders, layer by layer. This groundbreaking process brings intricate designs to life with unparalleled precision and quality.

หลักการและกระบวนการ

The principle of EBM revolves around the controlled application of a high-energy electron beam, which selectively melts metal powders to create precise, intricate designs.

ข้อ จำกัด และข้อควรพิจารณา

While EBM offers exceptional precision, it’s important to recognize factors such as build size constraints and post-processing considerations.

Advantages of EBM Technology

ข้อดี 01

Precision Engineering

EBM ช่วยให้การสร้างส่วนประกอบที่มีรายละเอียดอย่างประณีตซึ่งท้าทายวิธีการผลิตแบบดั้งเดิม

ข้อดี 02

ความเก่งกาจของวัสดุ

EBM รองรับโลหะและโลหะผสมที่หลากหลายช่วยให้คุณสมบัติของวัสดุที่ปรับแต่งได้

ข้อดี 03

ความแม่นยำสมบูรณ์แบบ

 การผลิตแบบเลเยอร์โดยเลเยอร์ทำให้มั่นใจได้ว่าส่วนประกอบของความแม่นยำและคุณภาพที่น่าทึ่ง

ข้อดี 04

การลดขยะ

การผลิตรูปร่างใกล้เน็ตของ EBM &#8217 ลดการแยกวัสดุออกจากเทคนิคการลบแบบดั้งเดิม

ข้อดี 05

การสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว

EBM เร่งรอบการสร้างต้นแบบช่วยให้การทำซ้ำอย่างรวดเร็วและการออกแบบการปรับแต่ง

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี EBM

เทคโนโลยี EBM เป็นรากฐานที่สำคัญของการผลิตสารเติมแต่งที่ทันสมัยเปลี่ยนอุตสาหกรรมด้วยความแม่นยำและประสิทธิภาพที่ไม่มีใครเทียบ

การบินและอวกาศ

การบินและอวกาศ

EBM ปฏิวัติการบินและอวกาศโดยการสร้างส่วนประกอบเครื่องยนต์ที่ซับซ้อนและโครงสร้างที่มีน้ำหนักเบาซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิภาพของเครื่องบิน

69675828

ทางการแพทย์

จากการปลูกถ่ายเฉพาะของผู้ป่วยไปจนถึงเครื่องมือผ่าตัด EBM ผลิตโซลูชั่นทางการแพทย์ที่มีความแม่นยำทางชีวภาพที่มีความแม่นยำและคุณภาพเป็นพิเศษ

การปะทะกัน

เกี่ยวกับยานยนต์

ความสามารถในการสร้างส่วนประกอบที่สลับซับซ้อนและมีน้ำหนักเบานิยามใหม่การออกแบบยานยนต์เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงและประสิทธิภาพโดยรวม

etw8edKg0KE

ทางอุตสาหกรรม

EBM รูปร่างการใช้งานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนที่แม่นยำสำหรับเครื่องจักรเครื่องมือและระบบกลไกพิเศษ