การผลิตผงโลหะ

สารบัญ

ภาพรวม

Metal powders are fine metal particles used as feedstock for manufacturing techniques like additive manufacturing, metal injection molding, and powder metallurgy pressing and sintering. Producing advanced specialty metal powders with precise control of chemistry, particle size distribution, morphology, and microstructure is critical to properties of finished components.

There are various methods used for large scale production of metal powder production from different alloy systems including:

 • การทำให้เป็นอะตอมก๊าซ
 • การทำให้เป็นอะตอมน้ำ
 • การทำให้เป็นอะตอมพลาสมา
 • Electrode induction melting gas atomization
 • Rotating electrode process
 • Carbonyl process
 • Electrolytic process
 • Metal reduction processes

Each process results in powders with different characteristics suited to specific applications.

วิธีการผลิตผงโลหะ

วิธีMetals UsedKey CharacteristicsMain Applications
การทำให้เป็นอะตอมก๊าซTitanium, aluminum, stainless steel, tool steel, superalloysSpherical powders, moderate production rateMetal injection molding, Hot isostatic pressing
การทำให้เป็นอะตอมน้ำLow-alloy steel, iron, copperIrregular powder shapes, higher oxygen contentPress and sinter process
การทำให้เป็นอะตอมพลาสมาTitanium alloys, superalloysVery fine spherical powdersการผลิตสารเติมแต่ง
Rotating ElectrodeTungsten, molybdenum, tantalumControlled grain structureFilaments, cutting tools
กระบวนการคาร์บอนิลIron, nickel, cobaltUltrafine high purity powdersElectronic components, magnets
ElectrolyticCopper, nickelDendritic flake morphologySurface coatings
การผลิตผงโลหะ

Metal Powder วิธีการผลิต

There are a variety of commercial methods used for producing metallic powders from different alloy systems. The choice of production method depends on factors like:

 • Type of alloy material
 • Purity requirements
 • Desired powder characteristics like particle size, shape, grain structure
 • Scale of production in tons per year
 • Powder end use application

Here are some of the most common industrial processes for metal powder production:

Gas Atomization Process

In gas atomization process, a stream of molten metal alloy is disintegrated by high pressure jets of gas, usually nitrogen or argon. The metal stream breaks up into fine droplets, which solidify into powder particles.

Gas atomized powders have a spherical shape and smooth surface morphology. Particle size distribution can be controlled by adjusting process parameters. This is a widely used technique for reactive materials like titanium, aluminum, magnesium alloys as well as stainless steels, tool steels and nickel superalloys.

พารามิเตอร์คำอธิบาย
Metals usedTitanium alloys, aluminum, magnesium, stainless steel, tool steel, superalloys
รูปร่างอนุภาคสัณฐานวิทยาทรงกลม
ขนาดอนุภาค50 – 150 μm typical
ความบริสุทธิ์High, inert gas prevents contamination
Oxygen pickupMinimal compared to liquid metal atomization
Production scaleUp to 10,000 metric tons per year

การทำให้เป็นอะตอมน้ำ

In water atomization, the molten metal stream is hit by high velocity water jets. The sudden cooling causes an explosion that breaks the metal into fine particles. The powders have irregular shapes and contain higher oxygen content from water contact.

Water atomization is lower cost process used for producing large volumes of stainless steel, alloy steel, iron and copper powders for pressing and sintering type applications.

พารามิเตอร์คำอธิบาย
Metals usedCarbon steels, low alloy steels, stainless steels, copper, iron powders
รูปร่างอนุภาคIrregular morphology from explosive water breakup
ขนาดอนุภาค10 – 300 μm typical
ความบริสุทธิ์Lower, water contact increases oxygen levels by 200-500 ppm
Production scaleVery high, over 50,000 tons per year

Plasma Atomization Process

In plasma atomization process, a plasma torch is used to melt the metal alloy before disintegration into fine droplets through gas jets. The ultra-high temperatures enable highly reactive elements like titanium aluminides to be successfully atomized.

The powders have a very spherical shape and narrow size distribution suitable for additive manufacturing methods like laser melting and electron beam melting.

พารามิเตอร์คำอธิบาย
Metals usedTitanium alloys, nickel superalloys, titanium aluminides
รูปร่างอนุภาคเป็นทรงกลมสูง
ขนาดอนุภาค15 – 45 μm typical
ความบริสุทธิ์Very high purity due to melting under inert atmosphere
Production scaleLower, about 100 – 1000 tons per year

Rotating Electrode Process (REP)

In the rotating electrode process, a cylindrical metallic electrode is spun at high speeds in an evacuated chamber. It is melted using an electric arc and the molten metal droplets flung off through centrifugal forces cool to form powders.

REP powders have a grain structure and morphology ideal for hot extrusion into fine wires and rods for aerospace alloys like tungsten, molybdenum, tantalum.

พารามิเตอร์คำอธิบาย
Metals usedTungsten, molybdenum, tantalum
รูปร่างอนุภาคIrregular, controlled microstructure
ขนาดอนุภาค45 – 150 μm typical
ความบริสุทธิ์Very high from processing under vacuum
Production scaleSmall volumes of high value powders

Electrode Induction Gas Atomization (EIGA)

The EIGA process uses induction heating to melt consumable electrode tips in an inert gas atmosphere. The droplets undergo secondary gas atomization by argon jets into fine spherical powders.

EIGA enables very high purity of reactive nickel superalloys for critical aerospace components through controlled melting and minimizing contamination.

พารามิเตอร์คำอธิบาย
Metals usedNickel superalloys, titanium aluminides
รูปร่างอนุภาคเป็นทรงกลม
ขนาดอนุภาค15 – 53 μm typical
ความบริสุทธิ์Extremely high, customized for critical alloys
Production scaleR&D/prototyping to mid-volume

กระบวนการคาร์บอนิล

In the carbonyl process, metal is converted into a volatile carbonyl, which decomposes under controlled conditions to produce uniform, ultrafine metallic particles. This approach is suitable for producing highly pure iron, nickel and cobalt powders.

พารามิเตอร์คำอธิบาย
Metals usedIron, nickel, cobalt
รูปร่างอนุภาคSpherical to polyhedral
ขนาดอนุภาค1 – 10 μm typical
ความบริสุทธิ์Extremely high 99.9%+ purity
Production scaleUp to 30,000 tons per year

Other Powder Production Methods

Some other techniques used for specialty metal powder production include:

 • Electrolytic Process: Used for producing irregular shaped copper and nickel powders with dendritic morphology by electro-deposition process
 • Metal Reduction Processes: Reduction of metal oxides using hydrogen or carbon to produce titanium, zirconium, tungsten, molybdenum powders
 • การผสมกลไก: High energy ball milling to synthesize composite and nanostructured alloys

Metal Powder ข้อกำหนด

Critical quality attributes and specifications tested for metal powders depend on production method and end-use application but typically include:

Powder Chemistry

 • Alloy composition using optical emission or X-ray fluorescence spectroscopy
 • Minor alloying elements
 • Impurity elements like oxygen, nitrogen, hydrogen
 • Loss on ignition testing at high temperature

การกระจายขนาดอนุภาค

 • Volume mean particle size
 • Distribution widths like D10, D50, D90

Particle Shape Characterization

 • Scanning electron microscopy for morphology
 • Shape factors like aspect ratio and form factor

โครงสร้างจุลภาค

 • Phases present using X-ray diffraction
 • Grain characteristics from imaging

Powder Properties

 • ความหนาแน่น/แตะที่ชัดเจน
 • Flow rates through Hall flowmeter funnel tests
 • Compressibility levels

Specification requirements for powders vary widely depending on end use in different applications:

พารามิเตอร์การฉีดยาฉีดโลหะ (MIM)การผลิตสารเติมแต่งPress & Sinter
ช่วงขนาดอนุภาค3 – 25 μm15 – 45 μm150 – 300 μm
Aspect ratio1 – 1.25 preferred<1.5 sphericalNot critical
Oxygen levels& lt; 1,000 ppm<500 ppm2000 – 4000 ppm
ความหนาแน่นที่ชัดเจน>2.5 g/cm3>2.8 g/cm32 – 3 g/cm3
อัตราการไหลของห้องโถง15 – 35 s/50g25 – 35 s/50g>12 s/50g

Characterization Methods

There are several analytical methods used to characterize the properties of metal powders essential to product performance:

Particle Size Analysis

Laser diffraction methods are most widely used to characterize the particle size distribution. This technique passes a laser beam through a dispersed powder sample which scatters light at an angle dependent on particle sizes. Computer analysis of the diffraction pattern provides detailed statistically relevant size distribution data within seconds.

Morphology and Surface Imaging

Scanning electron microscopy (SEM) provides high resolution images of powder particle shape, surface topographies and features at much higher magnification and depth of focus compared to optical microscopy.

SEM imaging is used to study particle rounding, satellite formation, surface smoothness and defects like porosity.

Density and Flow Property Measurement

Standard test methods have been established to quantify bulk behavior using:

 • Hall flowmetry funnel to measure powder flow rates through an orifice
 • Carney funnel to assess flowability by angle of repose
 • Scott volumeter to determine tap density and compressibility

These methods help predict ease of handling, blending, die filling and spreading during component manufacturing.

X-ray Methods for Composition and Crystal Structure

 • X-ray fluorescence spectroscopy accurately identifies and quantifies elemental composition of metals
 • X-ray diffraction analyzes the atomic arrangements and phases present by diffraction peak patterns

การประยุกต์ใช้ผงโลหะ

Some major end uses of engineering metal powders include:

การผลิตสารเติมแต่ง

Also known as 3D printing techniques like selective laser melting (SLM), direct metal laser sintering (DMLS) and electron beam melting (EBM) to build complex geometries from titanium, aluminum, stainless steel, superalloy, cobalt chrome powders.

การฉีดยาฉีดโลหะ (MIM)

Powders like stainless steels, titanium alloys and tool steels are combined with a binder, injection molded then sintered to manufacture small, complex parts at high volumes for lower costs.

Powder Metallurgy Press and Sinter

Compacting and sintering iron, copper and alloy steel powders into high volume components like gears, bushings and magnets.

แอปพลิเคชันMetals UsedKey Property Needs
การผลิตสารเติมแต่งTitanium alloys, nickel superalloys, aluminum, tool steel, stainless steel, cobalt chromeSpherical morphology Good flowability High purity
การฉีดขึ้นรูปโลหะStainless steel, titanium, tool steel, tungsten heavy alloysFine <25 μm powder Good packed density
กดและเผาIron, steel, stainless steel, copperCost effective powder Lubricant coatings

There are also niche applications in areas like welding, diamond tools, electronics and surface coatings that use specialty metal powders.

ซัพพลายเออร์และราคา

Some leading global suppliers of various metal powders are:

บริษัทวิธีการผลิตวัสดุ
Sandvik Ospreyการทำให้เป็นอะตอมก๊าซTitanium, aluminum, nickel alloys
ap & amp; cการทำให้เป็นอะตอมพลาสมาTitanium aluminides, superalloys
เทคโนโลยีช่างไม้Gas, water atomizationTool steels, stainless steels, alloys
Hoganasการทำให้เป็นอะตอมน้ำIron, stainless steels
JFE Steelการทำให้เป็นอะตอมน้ำStainless steel powders
แม่น้ำแดงAluminum powderCarbonyl nickel and iron

Pricing for metal powders varies widely by:

 • Alloy material and composition
 • Production method used
 • Processing to achieve particle characteristics
 • Purity levels and degree of contamination
 • Purchase volumes – very high volume contracts bring lower pricing

Typical base prices per kilogram are:

วัสดุPricing Estimate
สแตนเลส 316L$12 – $30 per kg
Aluminum AlSi10Mg$15 – $45 per kg
ไทเทเนียม Ti-6AL-4V$80 – $220 per kg
Nickel superalloy Inconel 718$90 – $250 per kg
Specialty alloys for AM$250 – $1000 per kg

Prices go up significantly for highly customized particle size distributions, controlled oxygen and nitrogen levels below 100 ppm, and small lot purchases.

Advantages and Limitations of Powder Metallurgy

Benefits of Powder Metallurgy

 • Ability to produce complex geometries not possible through casting or machining
 • Near-net-shape manufacturing reduces material waste
 • Higher performance metals and alloys can be used
 • Consistent porosity structures not possible in ingot metallurgy
 • Components can be mass customized

Limitations of Powder Production and Processing

 • Capital investment for production and handling equipment is very high
 • Increased surface area makes handling pyrophoric reactive powders risky
 • Achieving high compaction densities can require high pressures
 • Additional process steps compared to casting
 • Portability of AM machines due to powder being LO/NO

Here is a quick comparison of powder metallurgy against the conventional casting process:

พารามิเตอร์ผงโลหะวิทยาการคัดเลือกนักแสดง
Complex shapes✅ Excellent for layered AM buildsLimited for typical castings
คุณสมบัติเชิงกลCan approach cast properties after Hot Isostatic Pressing✅ Predictable properties
Cycle timeSlower process for AM methods✅ Faster for volume production
Dimensional accuracyVaries, depends on post-processingVery good for precision investment castings
Equipment costsVery high for industrial AM machines✅ Lower capital costs
Types of metalsContinually expanding options✅ Broadest selection
การผลิตผงโลหะ

คำถามที่พบบ่อย

Q: What is the typical particle size range used in metal 3D printing powders?

A: In powder bed technologies like selective laser melting (SLM) and electron beam melting (EBM), the optimal particle size range is 15-45 microns. Finer powders improve resolution but can be challenging to handle and process.

Q: What determines morphology of metal powders from different methods?

A: Production factors like intensity of melt stream breakdown forces from gas jets or water impacts and subsequent cooling rates determine particle shapes. Faster cooling produces irregular, dendritic particles while slower solidification (spherical atomization) enables smooth rounded structures.

Q: Why is high purity important for metal powders in additive manufacturing?

A: Impurities can cause defects, porosity issues, alter alloy microstructures, reduce density, affect performance under loads and temperatures – negatively impacting mechanical properties. Target oxygen levels below 500 ppm and nitrogen levels below 100 ppm have become typical.

Q: How are metal powders handled safely during transportation and storage?

A: Reactive metal powders are passivated to create oxidized surfaces minimizing flammability risk. Powders are sealed in drums under inert gases like argon instead of air during shipment to prevent ignition. Storage containers must be properly grounded. Personnel wear specialized PPE while handling.

Q: What are common powder characterization methods?

A: Hall flowmetry, tap density tests, pycnometry, LOI testing, spectrographic analysis, metallography and particle size distribution using laser or sieve techniques are vital to quantifying behavior, building quality process control for metal powder production and assessing batch suitability for given applications.

รู้กระบวนการพิมพ์ 3 มิติเพิ่มเติม

ร่วมกัน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Whatsapp
อีเมล
โลโก้โลหะ 3DP ขนาดเล็ก

Metal3DP Technology Co. , Ltd เป็นผู้ให้บริการชั้นนำของโซลูชั่นการผลิตสารเติมแต่งที่มีสำนักงานใหญ่ในชิงเต่าประเทศจีน บริษัท ของเรามีความเชี่ยวชาญในอุปกรณ์การพิมพ์ 3 มิติและผงโลหะประสิทธิภาพสูงสำหรับการใช้งานอุตสาหกรรม

สอบถามเพื่อรับราคาที่ดีที่สุดและโซลูชันที่กำหนดเองสำหรับธุรกิจของคุณ!

บทความที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับ met3dp

Play Video

อัปเดตล่าสุด

ผลิตภัณฑ์ของเรา

ติดต่อเรา

มีคำถามอะไรไหม? ส่งข้อความถึงเราตอนนี้! เราจะให้บริการคำขอของคุณกับทีมงานทั้งหมดหลังจากได้รับข้อความของคุณ 

รับ Metal3DP's
โบรชัวร์ผลิตภัณฑ์

รับเทคโนโลยีล่าสุดนวัตกรรมและข่าวของ บริษัท ที่ส่งมอบ